nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Nordland Ærfugllag
 Latest news:
Årsmøtet utsatt på ubestemt tid
26th of March 2021 2:27 PM
...
» Read more..

Årsmelding for Nordland Ærfugllag 2019
(2021/Mar/09)
Ærfugl blir skremt av båter
(2020/Jan/29)
Årsmelding Nordland Ærfugllag 2018
(2019/Nov/09)

» More news..


You are visitor
nr 150 226
since 29. okt. 2011

Ærfugl og dun på Vega - Litt historikk

 

På 1990-tallet var ærfuglnæringen inne i en skjebnetid. Øyene var fraflytta, mange fuglevokterne var eldre, og predstorer truet bestanden. Samtidig ble det skapt en økt interesse for ærfugltradisjonen. I 1997 begynte arbeidet med å bygge opp et dokumentasjonssenter for tradisjonen med ærfugl som husdyr på Nes, E-huset. Dette drives i dag av Helgeland Museum. Ærfuglen ble valgt ut som Vega kommunes kulturminne i Fotefar-prosjektet.

I Halmøyværet tok Aud Halmøy samtidig fatt på sitt pilotarbeid med å få fuglen tilbake til dunværet. Gjennom ti år ble fuglebestanden bygd opp i det tradisjonsrike været.


E.huset (foto: Judith Hammervold)

 

Synliggjøringen av ærfugltradisjonen ble et viktig argument for at Vegaøyene skulle få status som verdensarvområde. Lokalt så en at hvis området fikk denne statusen, ville Norge som nasjon være forpliktet til å ta vare på ærfuglen og andre verdier i Vegaøyene. I 2004 ble så Vegaøyan innvotert på Unescos Verdensarvliste som kulturlandskap. Begrunnelsen for statusen var denne:

 

Vegaøyan viser hvordan generasjoner av fiskerbønder gjennom de siste 1500 år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et ugjestmildt øyrike nær polarsirkelen. Den nå unike ærfugldriften har vært en sentral næringsvei drevet av kvinner. Derfor er innskrivningen også å regne som en hyllest til deres innsats.

 

I dag øker antallet fuglevoktere, og dunmengden vokser. I 2013 er det fuglevoktere på plass i de åtte dunværene Flovær, Halmøy, Hysvær, Kilvær, Lånan, Muddvær, Skjærvær og Bremstein. Det produseres ca 20 dyner årlig. Flere yngre utøvere ønsker nå å bidra til å sikre tradisjonen. I Lånan har grunneierne gått sammen om å etablere Utværet Lånan AS, som driver kommersiell formidling av tradisjon og omsetning av produkter. I Bremstein arbeides det for å gjenetablere fiskeværet som dunvær. 

 

Fuglevokterne får nå økonomisk kompensasjon gjennom Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, hvilket gjør det mulig å ta permisjon fra lønnet arbeid i hekkesesongen. Predatorproblematikken blir tatt på alvor. Nye fuglevoktere får opplæring gjennom kursene til Nordland Ærfugllag, og gjennom et pedagogisk opplegg lærer elevene i grunnskolen hvordan de skal ta vare på verdiene i området.   

Elevene i grunnskolen får undervisning om øykultur og ærfuglrøkt. Om våren drar de ut til et av dunværene, legger tang i reirene og gjør i stand til fuglen med fuglevoktere som læremestere. Slik blir en ny generasjon opplært som framtidas fuglevoktere.

 

Samtidig gir verdensarvstatusen nye utfordringer for fuglevokterne. Som følge av økt interesse for øyene vokser turismen, som igjen fører til økt båttrafikk som følge av turisme. Man prøver derfor å styre ferdselen til noen få utvalgte besøkssteder. Viktigs diskusjoner blant fugevokterne på Vega i dag er tangskjæring i dunværene og planer om havbruk i verneområdene.

E.huset (foto: Judith Hammervold)
 
It took 0.5590 seconds to load this page.
Copyright 20©11 eiderducks.no - All rights reserved
Design and layout: Balto Media & Design
System: VegaDesign.net
Nordland Ærfugllag
Reg.nr: NO 987 988 681 MVA

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by AdminPanel(PHP) 6.0.2.3
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved