nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Nordland Ærfugllag
 Latest news:
Årsmøtet utsatt på ubestemt tid
26th of March 2021 2:27 PM
...
» Read more..

Årsmelding for Nordland Ærfugllag 2019
(2021/Mar/09)
Ærfugl blir skremt av båter
(2020/Jan/29)
Årsmelding Nordland Ærfugllag 2018
(2019/Nov/09)

» More news..


You are visitor
nr 145 834
since 29. okt. 2011

Latest news
Referat fra årsmøte i NÆL 14.09.12

Årsmøtet ble avholdt på Himmelkroken Kafé på Nes, Vega.

By: Ina Andreassen, Tuesday 16th of October 2012 10:32 AM,
Last updated: Tuesday 16th of October 2012 11:13 AM
Share  
 

Til stede var: Kjell Grimsø (Flovær), Aud Halmøy (Flovær), Knut Karlsen (Muddvær), John Karlsen (Muddvær), Herdis Reløy (Dyrøy), Sigurd Reløy (Dyrøy), Eivind Hansen (Selvær), Torvald Skjærvær (Skjærvær), Øystein Ludvigsen (Hysvær), Snefrid Jakobsen (Hysvær), Ina Andreassen (Havnholmen), Astrid Andreassen (Havnholmen), Kari Wærum (E-huset)

 

Årsmøtesaker:1. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Snefrid Jakobsen ble valgt som møteleder og Ina Andreassen som referent.

 

2. Årsmeldingen ble lagt frem og vedtatt av årsmøtet. 

 

3. Handlingsplan: Det kom en rekke forslag til tiltak.

- Det må arbeides mer aktivt med nettsiden. 

- Vi skal få produsert dyneetiketter for å feste på dyner som selges. Dette for at kjøper skal vite hvem som har laget dynen og eventuelt hvilket vær den kommer fra. 

- Det skal produseres et infoskriv/brosjyre som skal ligge med dynene når de selges. Da med informasjon om hvordan dynene best bevares, hvordan de skal renses m.m.

- Vi må arbeide mer rettet mot barn/ungdom.

- Det må arbeides aktivt i forhold til predatorbekjempelse, da spesielt rettet mot kråker og oter i verdensarvområdet. Her ble det foreslått å sende brev til Stiftelsen med anmodning om kråkefelling, samt brev til fylkesmann Gunnar Hofstad om problmene rundt oter.

 

4. Regnskapet ble lagt frem av kasseres Knut Karlsen og ble godkjent av årsmøtet.

 

5. Valg:

Valgkomiteen v/Kjell Grimsø la frem sitt forslag. På valg var leder Snefrid Jakobsen, kasserer Knut Karlsen, styremedlem Sigurd Reløy, styremedlem Stig Sømhovd og revisorer Kjell Grimsø og Inga Næss. Ina Andreassen ble valgt til ny leder. Både Sigurd Reløy og Stig Sømhovd stilte til gjenvalg som styremedlemmer, mens begge revisorer også stilte til gjenvalg. Kasserer blir valgt ved en senere anledning av de som sitter i styret. I tillegg består styret av sekretær Kari Wærum og styremedlem Bjørnar Nilsen. Styret konstituerer seg selv

 

Revisorer: Inga Næss og Kjell Grimsø sa ja til å fortsette som revisorer.
Valgkomite: Snefrid Jakobsen erstatter Ina Andreassen i tillegg til Kjell Grimsø.

 

Etter årsmøtet oppsummerte deltagerne på årsmøtet hvordan sesongen 2012 hadde vært. Det ble deretter servert mat. 

 

Consuelo Griggio var tilstede ved starten av møte for å informere om hva hun har arbeidet med og gjort i løpet av sitt opphold på Vega det siste året.

 

 

Brønnøysund, 16.10.12

 

Ina Andreassen

referent
- More news..
- Home..
 
 
It took 0.5470 seconds to load this page.
Copyright 20©11 eiderducks.no - All rights reserved
Design and layout: Balto Media & Design
System: VegaDesign.net
Nordland Ærfugllag
Reg.nr: NO 987 988 681 MVA

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by AdminPanel(PHP) 6.0.2.3
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved