nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Nordland Ærfugllag
 Latest news:
Innkalling til årsmøte 2020 og 2021
18th of August 2022 9:00 PM
På Selvær onsdag 14.9.2022 ...
» Read more..

Årsmelding for Nordland ærfugllag 2021
(2022/Aug/18)
Kontingent 2022
(2022/Apr/23)
Fuglevokterkurs 29. april til 1. mai 2022
(2022/Mar/22)

» More news..


You are visitor
nr 173 561
since 29. okt. 2011

Latest news
Årsmøte i Nordland Ærfugllag for 2016

By: Tor Einar Santi, Monday 26th of June 2017 02:44 PM,
Last updated: Wednesday 20th of February 2019 08:15 AM
Share  
 

Protokoll årsmøte 2017

Sted: Selvær grendehus  5. april  2017

Tilstede: Gerd Jakobsen, Randi Jørgensen, Erna Synnøve Nilsen, Mary P. og Bjørnar Nilsen, Freddy Heggelund,  Mary og Jann Sandøy, Anna Eidem, Kirsten S. Hansen, Kari Wærum, Snefrid Jakobsen, Kjell Grimsø, Torvald Mathisen og Herdis Reløy. 

 

Sakliste:
1. Åpning  og godkjenning av  møteinnkalling  og sakliste

2. Valg av ordstyrer ,  referent og 2 til å underskrive protokollen                          

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Valg

6. Innkomne saker                     

                            

1. Åpning
Møtet ble åpnet av leder Herdis og deltakerne ønsket velkommen.

Møteinnkallingen ble godkjent enstemmig

Saklista ble godkjent enstemmig

 

2. Valg av ordstyrer

Herdis ble valgt til ordstyrer .

Snefrid  ble valgt til referent. Erna Synnøve og Freddy valgt til å underskrive protokollen 

 

3. Årsmelding
Pr.  31.12.16 er det registrert  79 medlemmer. Årsmeldingen fra høst  2016 i Brønnøysund ble referert. Den var ikke kommet ut til medlemmene grunnet at nettsida ikke var oppdatert. Det ble også referert fra styremøte i Sandnessjøen i mars.

                                 

4. Regnskap
Kjell  gjennomgikk regnskapet med anmerkninger. Blant annet at kontingent for 2016 kommet inn i 2017, ble ført i regnskapet for 2017. Lagets bankbeholdning må styrkes. Det ble enighet om å søke Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv om et driftstilskudd. Også andre kan søkes om tilskudd, ingen ble direkte foreslått. Regnskapet var revidert og ble vedtatt enstemmig.

 

5. Valg     

Styret: Tor Einar og Bjørnar var på valg. Leder  Herdis Reløy,  Johan Nordvik og Jann  Sandøy ikke på valg . Anna  Eidem, Træna og Kjell Grimsø, Vega ble begge valgt for 2 år.

Revisor: Knut  Karlsen ble valgt for 1 år.

 

6. Innkomne saker:

- Brev til  NÆL vdr.  Offentlig ettersyn / høring 2. gang Kystplan  Helgeland. Årsmøte vedtok at styret får fullmakt til å gi en uttalelse.

 

Årsmøtet takket alle på Selvær som hadde  gjort møtet trivelig.   

 

Møtet slutt.                               

 

Erna  Synnøve  Nilsen, sign.                 Freddy Heggelund, sign.

 

Tema som ble tatt opp etter møtet:

- Tanget er borte eller redusert på mange skjær og holmer.  

- Mingel tar over på bergene. Hva er årsaken?

- Plasten i havet og hva dette påvirker sjøfugel. Det er viktig å ta opp dette med offentligheten. Også om annen forurensing i havet .

- Viktig å ta bilder av døde fugler/sprette opp for å dokumentere event. plast i magen

- Det er ønskelig at NÆL gjør et opprop om at  ærfugl/sjøfugl er truet.

- Departementet bevilger penger til søppelplukking i skjærgården. Kjell Grimsø orienterte om hvordan det fungerer på Vega. Jann Sandøy orienterte om hvordan det fungerer på Frøya.  
- More news..
- Home..
 
 
It took 0.6772 seconds to load this page.
Copyright 20©11 eiderducks.no - All rights reserved
Design and layout: Balto Media & Design
System: VegaDesign.net
Nordland Ærfugllag
Reg.nr: NO 987 988 681 MVA

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by AdminPanel(PHP) 6.0.2.3
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved