Skriv ut siden

 
eiderducks.no
De siste nyhetene
Matmangel fører til sjøfugldød

Klimaendringer og industrielt fiske bidrar til matmangel for sjøfuglbestanden langs norskekysten.

Av: Nordland Ærfugllag, tirsdag, 22. november 2011 kl. 12.53 Del  
 

Overfiske av viktig mat som tobis, kan gå ut over fuglenes mulighet til å skaffe seg føde. Klimaendringer bidrar også til å skape matmangel fordi fisk som er viktig sjøfuglnæring forflytter seg nordover.

     Det er direktør Direktoratet for naturforvaltning, Janne Sollie, som opplyser dette til Adresseavisen. Nye data om norsk sjøfugl dokumenterer at situasjonen er kritisk for flere arter. Forurensing og petroleumsvirksomheter bidrar til å gjøre situasjonen ytterligere problematisk.

     Fem nye sjøfuglarter er satt på rødlista siden 2006, denne omfatter nå hele 22 sjøfuglarter. Lomvi, krykkje og lunde er sterkt truet. På Røst har lundefuglene opplevd fem år med mislykket hekking, ifølge Sollie.
- Flere nyheter..
- Forsiden..
 
 
Copyright © eiderducks.no - All rights reserved
Design, layout og system: VegaDesign.net