nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Nordland Ærfugllag
 



De siste nyhetene:
Årsmøtet utsatt på ubestemt tid
26. mars 2021 kl. 14:27
...
» Les mer..

Årsmelding for Nordland Ærfugllag 2019
(09.03.2021)
Ærfugl blir skremt av båter
(29.01.2020)
Årsmelding Nordland Ærfugllag 2018
(09.11.2019)

» Flere nyheter..


Du er besøkende
nr 144 015
siden 29. okt. 2011

De siste nyhetene
Referat fra årsmøte i Nordland Ærfugllag 16.09.11

Årsmøtet ble arrangert på Gåkkå Mathus, Hysvær

Av: Nordland Ærfugllag, torsdag, 13. oktober 2011 kl. 00.06,
Sist oppdatert: torsdag, 20. oktober 2011 kl. 17.20
Del  
 

Til stede var: Ina Andreassen (Hamnholmen), Jomar Bjørnvik (Dønna), Kjell Grimsø (Flovær), Ingrid Grønningsæter (Dønna), Aud Halmøy (Bremstein), Snefrid Jakobsen (Hysvær), Knut Karlsen (Muddvær), Øystein Ludvigsen (Hysvær), Torvald Mathisen (Skjærvær), Erna Nilsen (Muddvær), Inga E.Næss (E-huset), Stig Sømhovd, (Lyngvær) og Kari Wærum (E-huset)
Rita Johansen møtte fra Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv

 

Årsmøtesaker:

 1. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Snefrid Jakobsen ble valgt som møteleder og Inga E. Næss som referent.
 2. Årsmeldingen ble lagt fram og vedtatt av årsmøtet.
 3. Handlingsplan: Det kom fram en rekke forslag til tiltak:
  Kari Wærum: Laget bør etablere «ærfuglens venner» som hjelper medlemmer          praktisk med reiring o.l. (f.eks på Floværet)
  Inga E. Næss: Laget må videreføre tradisjonen med fuglevokterkurs og gå       bredere ut for å rekruttere til kursene. Ina Andreassen påtok seg å jobbe med saken for å nå nye og yngre grupper.
  Snefrid Jakobsen: Dyner som lages av medlemmer bør merkes med navn på   produsent og dunvær, samt vekt. Aud Halmøy påtok seg å få Tone Pettersen til å lage utkast til slik merking. SJ mente også at vi må diskutere å lage dyner med alternativ tykkelse.
  Kari Wærum: Styret bør bli mer PR-bevisste og PC-bevisste; lage artikler,      bruke illustrasjoner, vise at NÆL finnes.
  Ina Andreassen: Vi må rekruttere flere unge. Viktig å bruke ungt tankesett når          vi rekrutterer. Hun vil gjerne gjøre en innsats på dette området.
 4. Regnskapet ble lagt fram av kasserer Knut Karlsen og godkjent av årsmøtet.
 5. Valg: Valkomiteen v/Kjell Grimsø la fram sitt forslag. På valg var leder Snefrid Jakobsen, sekretær Inga E. Næss og styremedlem Erna Nilsen. Som nye medlemmer i styret ble valgt Bjørnar Nilsen og Kari Wærum. Inga E. Næss foreslo at styret skulle utvides med Snefrid Jakobsen for ett år for å sikre kontinuitet. Dette ble vedtatt. Styret består nå i tillegg til overnevnte av Sig Sømhovd og Knut Karlsen. Styret konstituerer seg selv.
  Revisorer: Karl Hårsvær ble erstattet av Inga E. Næss i tillegg til Kjell Grimsø.
  Valgkomite: Ina Andreassen erstatter Aud Halmøy i tillegg til Kjell Grimsø.

 

Etter årsmøtet redegjorde daglig leder for Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, Rita Johansen, om virksomheten i 2011. Deltakerne oppsummerte ærfuglsesongen 2011.

Vertskapet serverte utmerket sodd kokt på villsau, dessert, frukt og kaffe.

 

Vega 17.09.2011

 

Inga E. Næss

referent

 

Dette dokumentet kan lastes ned som word dokument her.




- Flere nyheter..
- Forsiden..
 
 
Det tok 0.5311 sekunder å laste siden.
Opphavsrettigheter 20©11 eiderducks.no - Alle rettigheter forbeholdt
Design og layout: Balto Media & Design
System: VegaDesign.net
Nordland Ærfugllag
Org.nr: NO 987 988 681 MVA

Brukernavn: 
Passord: 
  Glemt passord?
   
       
 
   
  Drevet av AdminPanel(PHP) 6.0.2.3
- Profesjonelle design løsninger -

Opphavsrettigheter © 2006 VegaDesign.net
- Alle rettigheter forbeholdt