nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Nordland Ærfugllag
 
Latest news:
Årsmøte i Selvær 2022
26th of March 2023 3:53 PM
Nordland Ærfugllag Årsmøte i Selvær 2022....
» Read more..

PROTOKOLL ÅRSMØTE FOR 2021
(2022/Nov/22)
Innkalling til årsmøte 2020 og 2021
(2022/Aug/18)
Årsmelding for Nordland ærfugllag 2021
(2022/Aug/18)

» More news..


You are visitor nr 174 347
since 29. okt. 2011

Velkommen til Nordland Ærfugllags nettsider

ea på reirNordland Ærfugllag ble stiftet i 2003.

Formålet med laget er å samle utøverne av tradisjonen med ærfuglrøkt og dunhåndverk. Vi vil verne om tradisjonsbærernes interesser og videreføre deres kunnskap og verdier.

I september 2012 hadde laget 77 medlemmer, spredt over hele Nordland fylke.

 

Viktige samarbeidspartnere er Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, Helgeland Museum med E-huset og Vegaøyans venner.

Lagets arbeid

  • Laget arbeider for å bevare, videreutvikle og formidle tradisjonen med ærfugl som husdyr gjennom å:
  • arrangere kurs for fuglevokterne for å motivere flere til å gjenoppta/starte opp med ærfuglrøkt og dunarbeid
  • samarbeide med skoleverket ved å ta imot skoleklasser i dunværene, slik at de kan delta i det praktiske arbeidet
  • etablere tiltak som bekjemper predatorer som beviselig skader ærfugl i dunværene
  • arbeide for økonomisk kompensasjon for fuglevoktere i Vegaøyan verdensarv-område
  • arbeide for tillatelse for utsetting av blåskjellstrømper for å trekke til seg ærfugl/bedre mattilgangen for fuglene
  • advare mot båtferdsel i øyene i hekkesesongen
  • sette fokus på virkningen av tangskjæring i Vegaøyan
  • påpeke betydningen av en funksjonell oljeberedskap i Nordland

 

Hensikten med nettstedet er å nå ut til medlemmer og andre interesserte for å informere om lagets virksomhet og betydningen av arbeidet som gjøres for ærfugltradisjonen.

 
 
 
It took 0.5232 seconds to load this page.
Copyright 20©11 eiderducks.no - All rights reserved
Design and layout: Balto Media & Design
System: VegaDesign.net
Nordland Ærfugllag
Reg.nr: NO 987 988 681 MVA

Forgot your password?
 
   
Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved