nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Nordland Ærfugllag
 Latest news:
Årsmøtet utsatt på ubestemt tid
26th of March 2021 2:27 PM
...
» Read more..

Årsmelding for Nordland Ærfugllag 2019
(2021/Mar/09)
Ærfugl blir skremt av båter
(2020/Jan/29)
Årsmelding Nordland Ærfugllag 2018
(2019/Nov/09)

» More news..


You are visitor
nr 150 219
since 29. okt. 2011

 

Velkommen til Nordland Ærfugllags nettsider

ea på reirNordland Ærfugllag ble stiftet i 2003.

Formålet med laget er å samle utøverne av tradisjonen med ærfuglrøkt og dunhåndverk. Vi vil verne om tradisjonsbærernes interesser og videreføre deres kunnskap og verdier.

I september 2012 hadde laget 77 medlemmer, spredt over hele Nordland fylke.

 

Viktige samarbeidspartnere er Stiftelsen Vegaøyan VerdensarvHelgeland Museum med E-huset og Vegaøyans venner.

Lagets arbeid

  • Laget arbeider for å bevare, videreutvikle og formidle tradisjonen med ærfugl som husdyr gjennom å:
  • arrangere kurs for fuglevokterne for å motivere flere til å gjenoppta/starte opp med ærfuglrøkt og dunarbeid
  • samarbeide med skoleverket ved å ta imot skoleklasser i dunværene, slik at de kan delta i det praktiske arbeidet
  • etablere tiltak som bekjemper predatorer som beviselig skader ærfugl i dunværene
  • arbeide for økonomisk kompensasjon for fuglevoktere i Vegaøyan verdensarv-område
  • arbeide for tillatelse for utsetting av blåskjellstrømper for å trekke til seg ærfugl/bedre mattilgangen for fuglene
  • advare mot båtferdsel i øyene i hekkesesongen
  • sette fokus på virkningen av tangskjæring i Vegaøyan
  • påpeke betydningen av en funksjonell oljeberedskap i Nordland

 

Hensikten med nettstedet er å nå ut til medlemmer og andre interesserte for å informere om lagets virksomhet og betydningen av arbeidet som gjøres for ærfugltradisjonen.

 
It took 0.5572 seconds to load this page.
Copyright 20©11 eiderducks.no - All rights reserved
Design and layout: Balto Media & Design
System: VegaDesign.net
Nordland Ærfugllag
Reg.nr: NO 987 988 681 MVA

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by AdminPanel(PHP) 6.0.2.3
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved