nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Nordland Ærfugllag
 
Latest news:
Årsmøte i Selvær 2022
26th of March 2023 3:53 PM
Nordland Ærfugllag Årsmøte i Selvær 2022....
» Read more..

PROTOKOLL ÅRSMØTE FOR 2021
(2022/Nov/22)
Innkalling til årsmøte 2020 og 2021
(2022/Aug/18)
Årsmelding for Nordland ærfugllag 2021
(2022/Aug/18)

» More news..


You are visitor nr 174 347
since 29. okt. 2011

Latest news
(Photo: Inga Elisabeth Næss)
 
Ærfuglvokterkurs 2016

 
By: Tor Einar Santi, Sunday 8th of May 2016 12:07 PM,
Last updated: Friday 13th of May 2016 09:58 PM
 
 
 

Fredag 29. juli - 31. juli:

 

Påmeldingsfrist 17. Juli

 

Nordland Ærfugllag arrangerer kurs på Gåkkå mathus, Hysvær,

Vega

 

Tema for kurset:

 

Innføring i tradisjonen med ærfugl som husdyr, skjøtsel av kulturlandskapet med mer

Erfarne ærfuglvoktere deler sin kunnskap med deg.

Interessante foredrag om ærfuglens plass i fiskerbondefamilienes liv.

 

Kursplan:

 

Fredag 29. juli

 

Evt. om det er tid før avreise: Omvisning i E­huset ved Kari Wærum

Båttur, avreise fra Gardsøy, Vega til Hysvær kl 17:30

Innkvartering i Hysvær , kveldsmat på Gåkkå.

Frisk sjøreise, vi blir kjent, spiser, drikker og hygger oss.

Snefrid Jakobsen og Øystein Ludvigsen: Ærfuglen som husdyr

Filmvisning: Anne Ludvigsen, dunkjerring i Hysvær

Inga Elisabeth Næss: Å formidle fiskerbondelivet –

 

Lørdag 30. juli

 

Vandring i Hysværet

Tangarbeid, reirbygging, dunrensing med harping, ved Snefrid Jakobsen

Frokost, lunsj i det fri, middag om kvelden på Gåkkå

Aanen Munkejord:Predatorbekjempelse

 

Søndag 31. juli

 

Bygging av e­hus, ved Øystein Ludvigsen

Båttur fra Hysvær til Vega ca kl 16:00

Kurspris – egenandel:

Kr 1800 – dekker alt av transport Vega – Hysvær, frokost, lunsj, middag under oppholdet,

overnatting to netter.

Innbetales senest 15. juli til Nordland Ærfugllag, konto nr 4535 29 03225

Kurset mottar støtte fra Statens Naturforvaltning (SMIL­midler) og Stiftelsen Vegaøyan

Verdensarv

 

HUSK:

VARME GODE KLÆR SOM TÅLER REGN OG VIND. FOTTØY SOM TÅLER VATN.

ARBEIDSKLÆR OG ARBEIDSHANSKER.

TA GJERNE MED DIN EGEN REDNINGSVEST, OM DU HAR.

 

Slik kommer du til Vega og videre til Hysvær fredag ettermiddag:

 

Med hurtigbåt:

KL 15:25 Hurtigbåt fra kaia i Brønnøysund til Rørøy, Vega

KL 17:30 Avreise fra Gardsøy, Vega til Hysvær i Øystein Ludvigsens båt

Trenger du skyss fra Rørøy til Gardsøy / båten til Hysvær? Ring 90097539

KL 18:45 Hurtigbåt fra Sandnessjøen. Ankommer Hysvær ca kl 21:00 fredag kveld.

 

Med bilferge:

Ferge fra Horn til Igerøy, Vega, fredag ettermiddag kl 16:00. Kjør til Gardsøy og parker.

Videre til Hysvær i Øystein Ludvigsens båt, avgang kl 17:30.

Slik kommer du tilbake til Vega og videre til fastlandet søndag kveld:

Retur med hurtigbåt fra Hysvær til Kirkøy, Vega søndag ca kl.15.00. Ankomst Kirkøy ca kl

15:50. Privat bilskyss til Rørøy – det ordner vi.

Hurtigbåtretur fra Rørøy til Brønnøysund søndag ettermiddag kl 18:05.

Fergeretur fra Igerøy, Vega til Horn søndag ettermiddag kl 19:15 (21:20)

 

Om Hysværet

 

Hysvær, vest av Vega, er ett av åtte dunvær med fortsatt ærfugldrift i Vegaøyan

verdensarv. Hysvær består av et par hundre øyer, ei havgrend med gammel bosetting.

Tretten av øyene har vært bebodd, oftest med bare en familie på hver øy. Her har det

vært butikk, fiskemottak, posthus og dampskipsekspedisjon. På det meste bodde rundt

120 mennesker i Hysvær. Internatskolen lå på Svinskjæret. Hit kom ungene fra Skjærvær

og Hysvær. Rundt 1930 hadde skolen 30 elever – i 1985 ble den nedlagt.

Mange av bygningene i Hysvær står fremdeles og blir brukt av grunneierne som feriehus.

Store deler av landskapet blir fremdeles skjøttet gjennom slått og beite.

Befolkningen i Hysvær var fiskerbønder som drev aktivt jordbruk med kyr og sauer. Fra

1930 ble det drevet et omfattende rusefiske i Hysvær. Ærfuglen var en viktig

tilleggsnæring. Fremdeles tar grunneierne vare på duntradisjonen.

I dag er den gamle skolen eid av Øystein Ludvigsen som har bygd kafé (Gåkkå mathus)

og et gjestehus i tillegg. Bedriften tilbyr servering og overnatting etter forhåndsavtale. I

2008 gikk Nordland fylkes kulturlandskapspris til driverne, Snefrid Jakobsen og Øystein

Ludvigsen, for deres mangeårige innsats med å ta vare på kultulandskapet og

ærfugltradisjonen. På Svinskjæret i Hysvær står også verdensarvbautaen som ble

avduket av Dronning Sonja i 2005.

Vegetasjon

Vegetasjonen i Hysvær består i stor grad av ganske skrinn lynghei. På bebodde øyer og

naboholmene har opplegging av tang gjennom generasjoner gitt en mer gras­ og urterik

vegetasjon – også med vakre, velluktende blomster. På varme sommerdager anger hele

været! Her drives beiting og slått. I dag er disse arealene viktige beiteområder for

hvitkinngås, som raster her en kort periode i april og mai på sin vei mot hekkeplassene på

Svalbard. Verneområdene er også et viktig hekke­, myte­ og overvintringsområde for

sjøfugl.

Ferdsel i området

Hysvær er en del av Hysvær/Søla landskapsvernområde som er et egenartet kultur­ og

landskapsvernområde. Det medfører at dyre­ og fuglelivet med reirplasser og

hekkeområder er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres, og

hunder må holdes i band.
- More news..
- Home..
 
 
 
 
It took 0.2908 seconds to load this page.
Copyright 20©11 eiderducks.no - All rights reserved
Design and layout: Balto Media & Design
System: VegaDesign.net
Nordland Ærfugllag
Reg.nr: NO 987 988 681 MVA

Forgot your password?
 
   
Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved