Ærfugl er en stor dykkand som finnes langs hele Norges kyst, men det blir stadig færre av den.

Ifølge forskere er mink og rovfugl fortsatt et økende problem for de voksne ærfuglene, og eggspisende fugler som kråker og de større måkene, kan ha negative effekter på produksjonen av unger.

Nå har forskere ved NINA – Norsk institutt for naturforskning funnet ut at varmere hav er en direkte årsak til at det har blitt færre ærfugl.

– Ærfuglen er en art som lever over store geografiske områder. Vi hadde derfor trodd den hadde høyere toleranse for variasjoner i havtemperaturen enn denne kartleggingen tilsier. Det viser seg at når overflatetemperaturen øker så øker samtidig dødeligheten hos voksne ærfugl. Vi ble svært overrasket over funnet, sier seniorforsker Sveinn Are Hanssen

 

 

Små variasjoner har betydning

NINA-forskere på Framsenteret i Tromsø har brukt modeller som studerer bestandens utvikling over lengre perioder for å komme fram til funnene.

– Vi har fulgt en koloni med ærfugler over flere år, og kartlagt sammenhengen mellom havtemperaturer i mars og overlevelse. Kartleggingen viste etter hvert at de årene med varmere hav, økte dødeligheten blant ærfugl. Selv små variasjoner på noen få grader hadde betydning for arten, sier seniorforskeren.

I ytterste konsekvens kan dette ifølge Hanssen føre til at ærfuglen, som nylig har blitt kåret til fylkesfugl i Nordland, dør ut. Studiet er basert på mer enn 30 år med data på sjøtemperaturer, der forskerne har knyttet dette til overlevelse og investering i antall egg produsert hos ærfugl. Han karakteriserer funnene som oppsiktsvekkende og bekymringsfulle.

– Det viser seg at når overflatetemperaturen øker så øker samtidig dødeligheten hos voksne ærfugl, sier Hanssen.

Sammen med kollegene Bård-Jørgen Bårdsen og Jan Ove Bustnes har han nylig publisert en studie om emnet.

– Kan forutsi effekt av global oppvarming

Den kraftigste effekten fant forskerne gjennom en negativ innvirkning av havtemperatur, gjennomsnitt mars måned, inneværende år. Men studien dokumenterte også en forsinket effekt gjennom at dødeligheten også var negativt relatert til havtemperaturene tre år tidligere.

– Det er vanskelig å konkludere hvilke mekanismer som spiller inn, men en slik forsinket effekt indikerer at havtemperaturen har en indirekte effekt på ærfuglene. Varmere hav påvirker fuglene gjennom maten de spiser, parasitter eller sykdom, forteller Bårdsen, som er en av forskerne bak studien.

Man tror at varmere vann henger sammen med andre værfenomener som stormer, orkaner og polare lavtrykk som i verste fall kan ta livet av fuglene om vinteren. Forskerne har i dag ikke noen klar forklaring på dette, men det er noe de skal studere nærmere i fremtiden.

– Vi ønsker å nøste videre i dette, for å finne ut mer om sammenhengen. Ærfuglen er en fugl som mange er glad i og som folk kommer til å savne hvis den blir borte. Dette er uansett spennende resultater, fordi det kan hjelpe oss med å forutsi effekter av global oppvarming, påpeker Hanssen.