nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Nordland Ærfugllag
 
Latest news:
Årsmøte i Selvær 2022
26th of March 2023 3:53 PM
Nordland Ærfugllag Årsmøte i Selvær 2022....
» Read more..

PROTOKOLL ÅRSMØTE FOR 2021
(2022/Nov/22)
Innkalling til årsmøte 2020 og 2021
(2022/Aug/18)
Årsmelding for Nordland ærfugllag 2021
(2022/Aug/18)

» More news..


You are visitor nr 174 347
since 29. okt. 2011

Latest news
Årsmelding Nordland Ærfugllag 2018

 
By: Tor Einar Santi, Saturday 9th of November 2019 06:08 PM,
Last updated: Tuesday 9th of March 2021 07:41 PM
 
 
 

 

Årsmelding 2018

 

 

For Nordland Ærfugllag 2018

 

Laget består av 60 medlemmer pr 1-1 2019.

 

Konstituerende møte ble holdt på Skandinavi kafe i Sandnessjøen 28-9 2018.

 

Styret har bestått av, Herdis Reløy, Jan Sandøy , Kjell Grimsø , Anna Eidem og Laila Edvardsen .

 

Det er avholdt 2 styremøter i 2018 , pluss telefon kontakt når ting har hvert uklart.

 

Årsmøtet ble avholdt i NIBO S lokaler på Tjøtta Gård. 24-2 2018. 12 medlemmer møtte.

 

Aktiviteter i perioden.

 

1. Laget har jobbet med å få oversatt vår innformasjons brosjyre, til Engelsk og Tysk. Dette har hvert etterspurt siden den kom på norsk. Det er blitt inn hentet et foreløpig kostnadsoverslag for utgivelse, så styret håper å få dette på plass før turistsesongen starter 2019.

 

 

2. Oppdatering av medlemslister.

 

Det er blitt jort en stor jobb med medlemslistene. Kjell Grimsø har systematisk gått gjennom gamle lister og funnet fram til medlemmer som har fått internett og dermed kan motta nyheter på mail. Dette og medlemsavgiften , er med på å styrke økonomien i laget.

 

3. Forslag om nedleggelse av E - huset på NES PÅ VEGA.

 

Nordland Ærfugllag skrev brev til Helgeland Museum hvor vi synligjorde viktigheten av at E- huset fortsatt har livets rett. E- huset er en veldig viktig tradisjonsbærer for kommende generasjoner, med sine gamle ting og historie , godt bevart i den unike ,gamle bryggen, hvor det hører hjemme. Både i dag , 2019 , og for all fremtid.

Nordland Ærfugllag har et sterkt ønske om at dette videre føres.

Brevet ble også sendt til Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, Brønnøysund Avis ,og Helgelands Blad.

 

4. Søknader.

 

Det har blitt søkt om støtte til arbeid med oversettelse og utgivelse av brosjyren til Nordland Ærfugllag, til Engelsk og Tysk.

Det er innhentet foreløpige kostnadsoverslag .

Søknad om driftsmidler for laget, er også sendt til Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv.

 

Søknadene ble innvilget mai 2018.

 

5.Det har hvert en utfordring i laget at ikke vår sekretær har kunnet fungere opptimalt , da hun i lange perioder har hvert uten nettilgang.

Det er beklagelig at ikke innformasjonen fra laget , har kommet ut til våre medlemmer . Nettsiden er heller ikke oppdatert.

Disse tingene må på plass.

 

 

 

ONØY 20-2 2019 Leder HERDIS RELØY
- More news..
- Home..
 
 
 
 
It took 0.2784 seconds to load this page.
Copyright 20©11 eiderducks.no - All rights reserved
Design and layout: Balto Media & Design
System: VegaDesign.net
Nordland Ærfugllag
Reg.nr: NO 987 988 681 MVA

Forgot your password?
 
   
Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved