nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Nordland Ærfugllag
 
Latest news:
Årsmøte i Selvær 2022
26th of March 2023 3:53 PM
Nordland Ærfugllag Årsmøte i Selvær 2022....
» Read more..

PROTOKOLL ÅRSMØTE FOR 2021
(2022/Nov/22)
Innkalling til årsmøte 2020 og 2021
(2022/Aug/18)
Årsmelding for Nordland ærfugllag 2021
(2022/Aug/18)

» More news..


You are visitor nr 174 347
since 29. okt. 2011

Latest news
Årsmelding for Nordland Ærfugllag 2019

 
By: Live Kydland Torvund, Tuesday 9th of March 2021 06:45 PM,
Last updated: Tuesday 9th of March 2021 07:38 PM
 
 
 

 

ÅRSMELDING FOR NORDLAND ÆRFUGLLAG 2019

 

Laget består av 57 betalende medlemmer per 31.12.2019

 

Årsmøtet 2018 var på Vega Havhotell 22. februar 2019. Det ble avholdt styremøter den 23.10.2019 og den 27.11.2019 i Sandnessjøen, hvor det første var konstituerende. Styret i 2019 har vært som følger:

 

Leder: Herdis Reløy

Nestleder: Jan Sandøy

Kasserer: Kjell Grimsø

Sekretær: Live Kydland Torvund

Styremedlemmer: Laila Edvardsen

Varamedlem: Snefrid Jakobsen og Anna Eidem

 

Revisor: Knut Karlsen

Valgnemnd: Astrid Andreassen og Eivind Hansen

 

Lagets aktivitet i 2019

 

Brosjyrer på engelsk og tysk

Oversettelsen av brosjyren til engelsk og tysk ble ferdigstilt før sesongen, og sendt til blant annet Verdensarvsenteret. Vi har nå brosjyrer på lager på tre språk om noen har interesse av disse. Det ble bevilget penger fra Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv til oversettelse og utgivelse av brosjyrene i 2018.

 

 

Oter og andre rovdyr og -fugler

På bakgrunn av årsmøtevedtak  i 2018 ble det nedsatt en komite som bestod av Kjell Grimsø, Johan Karlsen, Øystein Ludviksen og Snefrid Jacosen for utarbeidet et brev  på vegne av årsmøtet 2018 vedrørende rovdyrforvaltning i dunværene. Brevet ble godkjent på e-post av styret før det ble sendt ut til blant annet Klima- og miljøverndepartementet, Fylkesmannen i Nordland,  NINA, Vega kommune og Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv i mars 2019. Brevet argumenterer for en mer aktiv lokal rovdyrforvaltning og bestandsovervåking av både rovdyr- og fugler og andre dyr og fugler.

 

Saken om oter i dunvær fikk noe mediadekning blant annet: «Vil skyte fredet dyreart – for å berge en annen fredet dyreart», NRK, 26. mars, «Mener oter-bestand truer verdensarvstatusen til Vegaøyene», Fiskeribladet, 29. mars og  «Venstre i Nordland vil skyte oter – men får nei fra Venstre i regjering»  NRK, 17. april.

 

Det ble levert et Representantforslag 3. april 2019 fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Sandra Borch og Ole André Myhrvold i Senterpartiet som lød som følger:

 

«Stortinget ber regjeringen som fast ordning gi tillatelse til uttak av alle predatorer, inkludert oter og havørn, som truer ærfuglbestanden i de tradisjonelle egg og dunværene.»

 

Dette ble behandlet av energi- og miljøkomiteens som den 28. mai 2019 leverte en innstilling til Stortinget som ber om at forslaget ikke blir vedtatt. Senterpartiets representanter stilte forslaget som mindretallsforslaget, og kom også med følgende forslag:

 

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for å beskytte ærfuglbestanden gjennom en ordning som stimulerer til flere aktive ærfuglvoktere på Vegaøyan.»

 

Stortinget behandlet saka i 6.6. 2019, og vedtok i overenstemmelse med energi- og miljøkomiteens innstilling ingen av forslaga.

 

 

Vedr. skadefelling av oter

Styret har fått opplyst fra Fylkesmannen i Nordland at de nå har hatt en gjennomgang av praksisen når det gjelder skadefelling av oter i ulike deler av fylket. Dette ut fra et klart mål om at regelverket for skadefelling skal følges opp så godt som mulig.  Fylkesmannen ønsker derfor ikke at det søkes om generelt fellingsløyve før det har oppstått skade. Det er bedre i samsvar med gjeldene regelverk at aktive ærfuglvoktere søker om skadefelling når det er oppdaget skader, eller søker om betinga skadefelling slik som er praktisert i Vegaøyan verdensarvområdet.

 

Om en får løyve til betinga skadefelling vil det si at en i henhold til en bestemt kvote kan ta ut individ som en observerer gjør skade på fuglene i det dette skjer, og rapporterer situasjonen til Fylkesmannen i etterkant. En vil komme til å måtte søke om et slik betinga fellingsløyve i forkant av sesongen, og får da eventuelt et løyve som er gjeldende i perioden ærfuglene hekker. Fylkesmannen har fremdeles ikke landet helt i saken, og styret følger opp dette.

 

 

Høring vedrørende taretråling

Det er sendt inn høring til Trøndelag fylkeskommune 11.08.2019 vedrørende nye forskrifter for taretråling som vil berøre dunværet Hortavik. NLÆ gir i høringen blant annet uttrykk for at taretråling ikke er forenelig med ærfuglrøkt og derfor ikke bør foregå i et dunvær.

 

 

 

Onøy, Herdis Reløy. 8.1.2020
- More news..
- Home..
 
 
 
 
It took 0.2908 seconds to load this page.
Copyright 20©11 eiderducks.no - All rights reserved
Design and layout: Balto Media & Design
System: VegaDesign.net
Nordland Ærfugllag
Reg.nr: NO 987 988 681 MVA

Forgot your password?
 
   
Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved