nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Nordland Ærfugllag
 
Latest news:
Årsmøte i Selvær 2022
26th of March 2023 3:53 PM
Nordland Ærfugllag Årsmøte i Selvær 2022....
» Read more..

PROTOKOLL ÅRSMØTE FOR 2021
(2022/Nov/22)
Innkalling til årsmøte 2020 og 2021
(2022/Aug/18)
Årsmelding for Nordland ærfugllag 2021
(2022/Aug/18)

» More news..


You are visitor nr 174 347
since 29. okt. 2011

Latest news
Årsmelding og regnskap for 2020

 
By: Live Kydland Torvund, Friday 26th of March 2021 02:27 PM,
Last updated: Thursday 18th of August 2022 08:33 PM
 
 
 

 

På grunn av korona besluttet styret i Nordland Ærfugllag på styremøte 11. november 2020 at årsmøtet blir utsatt på ubestemt tid. Årsmelding og regnskap ble forelagt styret og godkjent på styremøte 10. mars 2021. Under følger årsmelding og regnskap for 2020. Vi minner også våre medlemmer om kontingenten for 2021. Enkeltmedlem  kr 200,- og  familie  kr 300,-. Betales til konto 4535 29 03225. 

 

 

 

Årsmelding  for Nordland Ærfugllag  2020

 

Laget består  av ca 40 betalende medlemmer pr 31-12 2020.

 

Årsmøtet for 2020 ble avholdt på Træna Rorbuferie, onsdag 26-02 . 2020 .

Det deltok 13 medlemmer på møtet.

 

Det ble avholdt konstituerende  styremøte i Sandnessjøen 11-11- 2020.

 

Styret har bestått av .

Leder: Herdis Reløy.

Nestleder: Jan Sandøy.

Kasserer: Kjell Grimsø.

Sekretær: Live Kydland Torvund.

Styremedlem: Laila Edvardsen.

Varamedlem: Snefrid Jakobsen. Og Torill Nordås.

 

Revisor: Knut Karlsen.

Valgnemnd: Astrid Andreassen og Eivind Hansen.

 

Lagets aktivitet i 2020

2020 har på mange måter hvert et år hvor alt ble satt på vent. Det ble mange restriksjoner og delvis ned stengning av samfunnet.

 

Styret i Nordland Ærfugllag har av holdet kun ett styremøte i 2020. Dette ble avholdt 11. november 2020.

Der ble det vedtatt at  årsmøtet skulle utsettes på ubestemt tid, da det så langt ikke er noen avklaring om full åpning av samfunnet. Ellers har vi hatt kontakt på telefon når noe har vert uklart .   

                 

Vårt vindu utad i Nordland Ærfugllag, E-Huset på Vega, ble etter sommerferien lagt ned. Eier og primus motor Inga Næs, og hennes trofaste hjelpere måtte gi seg da Vega kommune og Helgeland museum valgte bort E- huset og satset alt på det nye Verdensarv senteret. Et stort savn for medlemmene i Nordland Ærfugllag, og ikke minst for turistene, som ønsket å se den gamle tradisjonen i gamle omgivelser. I den forbindelse er det gitt anledning til salg av dundyner på Verdensarvsenteret for dyneprodusenter fra Nordland Ærfugllag, mot kompensasjon. Det finnes også inn formasjon om dyneprodusenter, på nettsiden til Nordland Ærfugllag: www.ærfugl.no

 

Tanken var at det skulle av holdes vokterkurs i regi av Verdensarven, på høsten 2020 men , det ble  det ikke noe av. Eventuelt nytt forsøk på ny høst.

 

Jan og  Mary  Sandøy er fast på øya Sandøy i Træna kommune. Hele hekkesesongen bor dem på øya for å passe på ærfuglene når di kommer om våren. Han har også hatt skoleklasser på besøk. Elevene hadde snekret e-hus som de hadde med og som ble satt ut i terrenget. En lydhør gjeng som ble fortalt og informert om gammel tradisjon. Det blir nok nytt besøk til våren for å sjekke om noen har flyttet inn.

 

På Kystgården Dyrøyi Lurøy, er det også folk som ivaretar den gamle tradisjonen.  Vi  hadde også besøk av skoleklasse og to runder  med barnehagebarn. Også her er det populært med fugler på reir og sau med små lam. Det mest populære er dersom det er kopplam og det er det ofte. Dunrensing er også noe som ungene liker. God mat og drikke hører også med på en slik dag.

 

Ærfugllaget syns den eldgamle tradisjonen er viktig å formidle til barn og unge. Det har blitt langt mellom fuglevokterne etterhvert.

 

Onøy 4-3 2021     Herdis Reløy

 

 

 

 

 

                      N O R D L A N D   Æ R F U G L L A G

                        Å R S R E G N S KA P  F O R   2020

 

Konto                                                                      Inntekter     Utgifter

10   Kontingenter                                                    5.300

30   Styreutgifter                                                                             916

50   Drift  av  laget ,renter                                             9                    4

                                   Overskudd                                                  4.389

                                                                         ……………….         ………………

                                                                               5.309              5.309

                                                                             …………………………………….

 

Endring  av  lagets  bankinnskudd

Bankinnskudd ved årets begynnelse,  1. jan 2020        29.400,97

Oveskudd                                                                   4.389

Bankinnskudd ved årets slutt,  31. des   2020              33.789,97

 

Vega,  8. mars  2021

Kasserer  Kjell Grimsø

 

 

           

Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Knut Ivar Karlsen den 8. mars 2021. 

 
- More news..
- Home..
 
 
 
 
It took 0.2606 seconds to load this page.
Copyright 20©11 eiderducks.no - All rights reserved
Design and layout: Balto Media & Design
System: VegaDesign.net
Nordland Ærfugllag
Reg.nr: NO 987 988 681 MVA

Forgot your password?
 
   
Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved