nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Nordland Ærfugllag
 
Latest news:
Årsmøte i Selvær 2022
26th of March 2023 3:53 PM
Nordland Ærfugllag Årsmøte i Selvær 2022....
» Read more..

PROTOKOLL ÅRSMØTE FOR 2021
(2022/Nov/22)
Innkalling til årsmøte 2020 og 2021
(2022/Aug/18)
Årsmelding for Nordland ærfugllag 2021
(2022/Aug/18)

» More news..


You are visitor nr 174 347
since 29. okt. 2011

Latest news
Fuglevokterkurs 29. april til 1. mai 2022

Lær om ærfuglrøkt i Hysvær i Vegaøyan verdensarvområde

 
By: Live Kydland Torvund, Tuesday 22nd of March 2022 07:49 PM,
Last updated: Tuesday 22nd of March 2022 07:59 PM
 
 
 

Som del av forskningsprosjektet FUGLAN VEIT sine arrangementer på Vega uke 17/22, inviterer vi til fuglevokterkurs i Hysværøyan 1. mai-helga. 

 

I samarbeid med lokale partnere på Vega, Porsanger og Vardø har FUGLAN VEIT som mål å skape ny kunnskap og oppmerksomhet om sjøfugl som del av kystkulturen. Sjøfuglbestandene er i alarmerende nedgang og FUGLAN VEIT ønsker å bidra til å forbedre hekkesituasjonen for truede sjøfugler. Vi ser behov for nye allianser mellom forskere og lokale kunnskapsutøvere som tar vare på fuglene i den sårbare hekketiden. Ærfuglrøkten er minimal i forhold til tidligere tider, og Vegaøyan er i dag et kjerneområde for egg- og dundrift. Ærfuglen finnes fremdeles langs hele kysten, og gjennom et vokterkurs ønsker vi å rekruttere nye røktere. 

 

Kurset vil ta utgangspunkt i tradisjonen slik den har blitt opprettholdt i Vegaøyan, men ha fokus på hvordan man kan bygge opp nye hekkende ærfuglkolonier langs kysten, og være åpen for lokale tilpasninger knyttet til stedets særegenheter.

 

FUGLAN VEIT har 5 ledige plasser på kurset, som vi ønsker å rekruttere gjennom Nordland Ærfugllag. De andre deltakerne kommer fra prosjektets partnere i Nordland, Troms og Finnmark, totalt 20 deltakere.

 

Interesse, påmelding og spørsmål rettes til:

 

Daglig leder ved Vega verdensarvsenter

Rita Johansen

Telefon: 97034646

E-post: rita@verdensarvvega.no

 

eller prosjektleder i FUGLAN VEIT

 

Bente Sundsvold

Telefon:  930 00 430

E-post:  bente.sundsvold@uit.no

 

 

PROGRAM FOR VOKTERKUS

 

Fredag 29. april

Kl. 15.00 Vega Verdensarvsenter – omvisning og foredrag om arbeidet med å redde en trua praksis

 

Kl. 17.00 Avreise fra Gardsøy, Vega til Hysvær

Innkvartering, bli kjent, intro og middag på Gåkka

Hvordan bygge opp et nedlagt egg- og dunvær- overføringsverdi til andre deler av kysten

 

 

Lørdag 30. april

Dagen blir brukt til praktisk arbeid knyttet til egg- og dunværsdriften; tangarbeid, reir- og husbygging, valg av hekkeplass - hustomter for fuglene, predatorskjøtsel – gå runder og passe på

Gruppa blir fordelt i mindre arbeidslag som skal kurses hos fuglevoktere på ulike holmer i Hysværøyan. Vi har med matpakke og spiser lunsj i det fri.

Tilbake til Gåkka på ettermiddagen, hvor vi får innføring i dunsankinga og renseprosessene med duna.

Middag Gåkkå

 

Søndag 1. mai

Flaggheising og sang og frokost

Oppsummering, planer videre, overføringsverdi til andre områder, annen vegetasjon og mattilgang, andre predatorsituasjoner, diskutere mulige tilnærminger for ulike områder.   

 

Avreise skyss til Vega kl. 11

Hurtigbåt Vega- Brønnøysund 13:25 

 

**

HUSK GODE KLÆR SOM TÅLER REGN OG VIND, FOTTØY SOM TÅLER VANN. SOKKER. VOTTER. LUE.

ARBEIDSKLÆR OG ARBEIDSHANSKER

TA GJERNE MED EGEN REDNINGSVEST OM DU HAR

 

**

Info om ankomstmuligheter

Lenke til hurtigbåt Brønnøysund – Vega/ Rørøy: http://www.tts.no/hurtigbat-vega/category1607.html

Hurtigbåt Sandnessjøen – Vega/ Rørøy  http://www.tts.no/hurtigbaat-sandnessjoen/

Hurtigbåt Sandessjøen- Herøysteder – Vega /Gardsøyn Kirkøy  http://www.tts.no/sandnessjoen-heroysteder-vega/

Ferje Horn- Igerøy/ Vega http://www.tts.no/igeroy-vega-horn/

Ferje Tjøtta- Igerøy/ Vega http://www.tts.no/igeroy-vega-tjotta/category2081.html

 

 

**

FUGLAN VEIT dekker kost og losji  (ca. 2500NOK), transport fra Vega og til Hysvær t/r og kursinstruktører

Kan også bidra med tilskudd til reiseutgifter etter nærmere avtale.

 

**

 

 

Om Hysvær

Hysværet, vest av Vega, er ett av åtte dunvær med fortsatt ærfugldrift i Vegaøyan. Hysvær består av et par hundre øyer, ei havgrend med gammel bosetting. Tretten av øyene har vært bebodd, oftest bare med en familie på hver øy. Her har det vært butikk, fiskemottak, posthus og dampskipsekspedisjon. På det meste bodde rundt 120 mennesker i Hysvær. Internatskolen lå på Svinskjæret. Hit kom ungene fra Skjærvær og Hysvær. Rundt 1930 hadde skolen 30 elever- i 1985 ble den nedlagt.

 

 

Mange av bygningene i Hysvær står fremdeles og blir brukt av grunneierne som feriehus. Store deler av landskapet blir fremdeles skjøttet gjennom slått og beite. Befolkningen i Hysvær var fiskerbønder som drev aktivt jordbruk med kyr og sauer. Fra 1930 ble det drevet  et omfattende rusefiske i Hysvær.  Ærfuglen var en viktig tilleggsnæring. Fremdeles tar grunneierne vare på duntradisjonen.

 

I dag er den gamle skolen eid av Øystein Ludvigsen som har bygd kafé, Gåkkå mathus og et gjestehus.  Gåkkå Mathus tilbyr servering og overnatting etter forhåndsavtale. I 2008 gikk Nordland fylkes kulturlandskapspris til driverne, Snefrid Jakobsen og Øystein Ludvigsen, for dere mangeårige innsats med å ta vare på kulturlandskapet og ærfugltradisjonen. På Svinskjæret i Hysvær står også verdensarvbautaen som ble avduke av Dronning Sonja i 2005. 

 

Vegetasjonen i Hysvær består i stor grad av ganske skrinn lynghei. På bebodde øyer og naboholmene har opplegging av tang gjennom generasjoner gitt mer gras og urterik vegetasjon – også med vakre velluktende blomster. På varme sommerdager anger hele været! Her drives beiting og slått.  I dag er disse arealene viktige beiteområder for hvitkinngås, som raster her en kort periode i april-mai på sin vei mot hekkeplassene på Svalbard.

 

Ferdsel i området:  Hysvær er en del av Hysvær- Søla landskapsvernområde som er et egenartet kultur og landskapsvernområde. Det medfører at dyre og fuglelivet med reirplasser og hekkeområder er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres, og hunder må holdes i band.

 

**

 
- More news..
- Home..
 
 
 
 
It took 0.5902 seconds to load this page.
Copyright 20©11 eiderducks.no - All rights reserved
Design and layout: Balto Media & Design
System: VegaDesign.net
Nordland Ærfugllag
Reg.nr: NO 987 988 681 MVA

Forgot your password?
 
   
Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved