nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Nordland Ærfugllag
 
Latest news:
Årsmøte i Selvær 2022
26th of March 2023 3:53 PM
Nordland Ærfugllag Årsmøte i Selvær 2022....
» Read more..

PROTOKOLL ÅRSMØTE FOR 2021
(2022/Nov/22)
Innkalling til årsmøte 2020 og 2021
(2022/Aug/18)
Årsmelding for Nordland ærfugllag 2021
(2022/Aug/18)

» More news..


You are visitor nr 174 347
since 29. okt. 2011

Latest news
Referat fra årsmøte i Nordland Ærfugllag 16.09.11

Årsmøtet ble arrangert på Gåkkå Mathus, Hysvær

 
By: Nordland Ærfugllag, Thursday 13th of October 2011 12:06 AM,
Last updated: Thursday 20th of October 2011 05:20 PM
 
 
 

Til stede var: Ina Andreassen (Hamnholmen), Jomar Bjørnvik (Dønna), Kjell Grimsø (Flovær), Ingrid Grønningsæter (Dønna), Aud Halmøy (Bremstein), Snefrid Jakobsen (Hysvær), Knut Karlsen (Muddvær), Øystein Ludvigsen (Hysvær), Torvald Mathisen (Skjærvær), Erna Nilsen (Muddvær), Inga E.Næss (E-huset), Stig Sømhovd, (Lyngvær) og Kari Wærum (E-huset)
Rita Johansen møtte fra Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv

 

Årsmøtesaker:

 1. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Snefrid Jakobsen ble valgt som møteleder og Inga E. Næss som referent.
 2. Årsmeldingen ble lagt fram og vedtatt av årsmøtet.
 3. Handlingsplan: Det kom fram en rekke forslag til tiltak:
  Kari Wærum: Laget bør etablere «ærfuglens venner» som hjelper medlemmer          praktisk med reiring o.l. (f.eks på Floværet)
  Inga E. Næss: Laget må videreføre tradisjonen med fuglevokterkurs og gå       bredere ut for å rekruttere til kursene. Ina Andreassen påtok seg å jobbe med saken for å nå nye og yngre grupper.
  Snefrid Jakobsen: Dyner som lages av medlemmer bør merkes med navn på   produsent og dunvær, samt vekt. Aud Halmøy påtok seg å få Tone Pettersen til å lage utkast til slik merking. SJ mente også at vi må diskutere å lage dyner med alternativ tykkelse.
  Kari Wærum: Styret bør bli mer PR-bevisste og PC-bevisste; lage artikler,      bruke illustrasjoner, vise at NÆL finnes.
  Ina Andreassen: Vi må rekruttere flere unge. Viktig å bruke ungt tankesett når          vi rekrutterer. Hun vil gjerne gjøre en innsats på dette området.
 4. Regnskapet ble lagt fram av kasserer Knut Karlsen og godkjent av årsmøtet.
 5. Valg: Valkomiteen v/Kjell Grimsø la fram sitt forslag. På valg var leder Snefrid Jakobsen, sekretær Inga E. Næss og styremedlem Erna Nilsen. Som nye medlemmer i styret ble valgt Bjørnar Nilsen og Kari Wærum. Inga E. Næss foreslo at styret skulle utvides med Snefrid Jakobsen for ett år for å sikre kontinuitet. Dette ble vedtatt. Styret består nå i tillegg til overnevnte av Sig Sømhovd og Knut Karlsen. Styret konstituerer seg selv.
  Revisorer: Karl Hårsvær ble erstattet av Inga E. Næss i tillegg til Kjell Grimsø.
  Valgkomite: Ina Andreassen erstatter Aud Halmøy i tillegg til Kjell Grimsø.

 

Etter årsmøtet redegjorde daglig leder for Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, Rita Johansen, om virksomheten i 2011. Deltakerne oppsummerte ærfuglsesongen 2011.

Vertskapet serverte utmerket sodd kokt på villsau, dessert, frukt og kaffe.

 

Vega 17.09.2011

 

Inga E. Næss

referent

 

Dette dokumentet kan lastes ned som word dokument her.
- More news..
- Home..
 
 
 
 
It took 0.2614 seconds to load this page.
Copyright 20©11 eiderducks.no - All rights reserved
Design and layout: Balto Media & Design
System: VegaDesign.net
Nordland Ærfugllag
Reg.nr: NO 987 988 681 MVA

Forgot your password?
 
   
Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved